50. My Way
56. Nhớ Em
100. Bình Yên
105. Halo
123. Mãi Mãi
139. If
142. Hy Vọng
146. Katy Katy
159. 9 Crimes
162. Mất Em
165. Em Tôi
169. Cho Em
187. All Of Me
188. Mùa Thu
200. Hoang Mang
206. Vì Yêu
213. Lucky
223. Nhỏ Ơi!
228. Nhé Anh
236. Vết Mưa
239. Ước Gì
240. Ngây Ngô
256. 12 Giờ
282. Góc Tối
333. Thu Vàng

ADVERTISEMENT

Tuyển sinh guitar tại Hà Nội - Liên hệ: Phong Guitar: 0983020574 | Vũ Hà: 0915678069 | Mã Đức: 0944425688