LƯỢT XEM: 18

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars x 0 (chưa có bình chọn)
Loading...

PRINT

Hợp âm trong bài
Chế độ luyện tập

  • Ẩn hợp âm
  • Ẩn lời

==

[C]Méi cuò wǒ zài xīntiào
[G]méi cuò'ài zài ránshāo
[Am]hǎo xiǎng shēnshǒu bà nǐ [Em]yǒngbào
shìjiè nàme [F]miǎoxiǎo
wǒmen wǎng nǎ [Em]lǐ táo
[Am]gùshì yǐ jué [Dm]dìng hǎo shéi shì shéi de [G]zhǔjiǎo
[C]xiǎngzhe nǐ de sājiāo
[G]kànzhe nǐ de wéixiào
[Am]zhǐ yuàn wéi nǐ shénhún [Em]diāndǎo
bùpà biérén [F]wéijiǎo
bù tīng shéi de [Em]quàngào
[Am]duǒ jìn wǒ de [Dm]huáibào dǎngzhù yīqiè fēng [G]bào
quán shìjiè hái yǒu [F]shéi bǐ wǒmen hái [G]jué pèi
wǒ yīnggāi qù ài [Em]nǐ bù làngfèi néng xìngfú de [Am]jīhuì
zài àiqíng de miàn [Dm]qián nǐ wǒ dū tài bēi [G]wéi
ài shàngle shéi gǎn [C]fǎnduì
quán shìjiè hái yǒu [F]shéi bǐ nǐ dǒng wǒ de [G]lèi
wǒ yīnggāi qù ài [Em]nǐ yào chéngwéi bèi xiànmù de [Am]yī duì
qiānzhe nǐ de shǒu [Dm]_ zài rén hǎizhōng jìn [G]tuì
shénme dōu xiàozhe [C]miàn duì
[C]Méi cuò wǒ zài xīntiào
[G]méi cuò'ài zài ránshāo
[Am]hǎo xiǎng shēnshǒu bà nǐ [Em]yǒngbào
shìjiè nàme [F]miǎoxiǎo
wǒmen wǎng nǎ [Em]lǐ táo
[Am]gùshì yǐ jué [Dm]dìng hǎo shéi shì shéi de [G]zhǔjiǎo
[C]xiǎngzhe nǐ de sājiāo
[G]kànzhe nǐ de wéixiào
[Am]zhǐ yuàn wéi nǐ shénhún [Em]diāndǎo
bùpà biérén [F]wéijiǎo
bù tīng shéi de [Em]quàngào
[Am]duǒ jìn wǒ de [Dm]huáibào dǎngzhù yīqiè fēng [G]bào
quán shìjiè hái yǒu [F]shéi bǐ wǒmen hái [G]jué pèi
wǒ yīnggāi qù ài [Em]nǐ bù làngfèi néng xìngfú de [Am]jīhuì
zài àiqíng de miàn [Dm]qián nǐ wǒ dū tài bēi [G]wéi
ài shàngle shéi gǎn [C]fǎnduì
quán shìjiè hái yǒu [F]shéi bǐ nǐ dǒng wǒ de [G]lèi
wǒ yīnggāi qù ài [Em]nǐ yào chéngwéi bèi xiànmù de [Am]yī duì
qiānzhe nǐ de shǒu [Dm]_ zài rén hǎizhōng jìn [G]tuì
shénme dōu xiàozhe [C]miàn duì
.


Added by

admin

SHARE

[vivafbcomment]