LƯỢT XEM: 4260

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 5,00 trên 5)
Loading...

PRINT

Hợp âm trong bài
Chế độ luyện tập

  • Ẩn hợp âm
  • Ẩn lời

==

Capo 3

[G]yuánliàng wǒ [D]zhēn de hē zuìle [Em7]yīnwèi wǒ [D]zhēn de xiǎng nǐle
[C]yī bù xiǎoxīn [G]jiù bèi jìmò tūn [Am7]shìle àizhe [D7]nǐ de kuàilè

[G]wǒ zhīdào zhèyàng [D]bù yìng gāi [Em7]yě zhīdào [D]nǐ huì shòu shānghài
[C]zhǐshì bùxiǎng [G]zài ràng zìjǐ duì [Am7]nǐ tàiguò yī [D7]lài

[C]wǒ míngbái [D /C]nǐ gěi de ài shì [Bm7]zhēnshí [Em7]de cún [D]zài
[C]zhǐshì wǒ bù [Bm7]dǒngdé rúhé qù [Am7]ài cái [A7]huì ràng nǐ xiǎng lí [Dsus4]kāi [D7]

yīnwèi wǒ [G]bù zhīdào xià yī [D]bèizi háishì [Em7]fǒu néng yùjiàn nǐ
suǒyǐ wǒ [C]jīnshēng cái huì [Bm7]nàme nǔlì bǎ [Am7]zuì hǎo de gěi [D7]

ài nǐ [C7M]dōu biàn chéng shāng [D /C]hài nǐ
[Bm7]men de ài kuài [Em7]yào zhìxí
[Am7]shì gùyì [D7]zhǐshì tài ài [G]nǐ X2
.


Added by

admin

SHARE

[vivafbcomment]