LƯỢT XEM: 70

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 5.00 trên 5)
Loading...

PRINT

Hướng dẫn đệm hát bài Jambalaya :

Jambalaya (On The Bayou) - Reina del Cid
Creedence Clearwater Revival (Hank Williams 1952, Grand Texas melody)
Nhịp 2/4

Hợp âm trong bài
Chế độ luyện tập

  • Ẩn hợp âm
  • Ẩn lời

|[]1 |[]15 E B B7 E 2x

|[E]_Goodbye, |[E]Joe, me gotta |[E]go, me oh |[B]my oh.
|[B]_Me gotta |[B]go, pole the |[B]pirogue down the |[E]bayou.
|[E]_My Y–|[E]vonne, the sweetest |[E]one, me oh |[B]my oh.
|[B]_Son of a |[B]gun, gonna have big |[B7]fun on the |[E]bayou.

|[E]_Jamba–|[E]laya and a crawfish |[E]pie and fillet |[B]gumbo
|[B]_’Cause to–|[B]night I’m gonna |[B]see my ma cher a|[E]–mio.
|[E]_Pick gui–|[E]tar, fill fruit |[E]jar and be |[B]gayo,
|[B]_Son of a |[B]gun, gonna have big |[B7]fun on the |[E]bayou.

|[]48 |[]63 E B B7 E

|[E]_Thibo–|[E]daux, Fontai|[E]–neaux, the place is |[B]buzzin’,
|[B]_kinfolk |[B]come to see Y–|[B]vonne by the |[E]dozen.
|[E]_Dress in sty|[E]–le and go hog |[E]wild, me oh |[B]my oh.
|[B]_Son of a |[B]gun, gonna have big |[B7]fun on the |[E]bayou.

|[E]_Jamba–|[E]laya and a crawfish |[E]pie and fillet |[B]gumbo
|[B]_’Cause to–|[B]night I’m gonna |[B]see my ma cher a|[E]–mio.
|[E]_Pick gui–|[E]tar, fill fruit |[E]jar and be |[B]gayo,
|[B]_Son of a |[B]gun, gonna have big |[B7]fun on the |[E]bayou.

CHORUS:
|[E]_Jamba–|[E]laya and a crawfish |[E]pie and fillet |[B]gumbo
|[B]_’Cause to–|[B]night I’m gonna |[B]see my ma cher a|[E]–mio.
|[E]_Pick gui–|[E]tar, fill fruit |[E]jar and be |[B]gayo,
|[B]_Son of a |[B]gun, gonna have big |[B7]fun on the |[E]bayou..

|[]96 |[]111 E B B7 E

CHORUS:
|[E]_Jamba–|[E]laya and a crawfish |[E]pie and fillet |[B]gumbo
|[B]_’Cause to–|[B]night I’m gonna |[B]see my ma cher a|[E]–mio.
|[E]_Pick gui–|[E]tar, fill fruit |[E]jar and be |[B]gayo,
|[B]_Son of a |[B]gun, gonna have big |[B7]fun on the |[E]bayou..
|[B]_Son of a |[B]gun, gonna have big |[B7]fun on the |[E]bayou..
|[B]_Son of a |[B]gun, gonna have big |[B7]fun on the |[E]bayou..

Added by

admin

SHARE

bình luận