1. Thông báo sự thay đổi của VIỆT GUITAR – HỢP ÂM HAY
  XIN CẢM ƠN!
  QT WEBSITE
  VŨ HÀ
  Dismiss Notice

Yêu cầu & Chia sẻ

Yêu cầu & Chia sẻ tài nguyên âm nhạc

 1. Hợp âm

  Đề tài thảo luận:
  9
  Bài viết:
  11
  RSS
 2. GP/Tab Bài Hát

  Nơi trao đổi - tra cứu các bản GP của đệm hát. Tìm kiếm trước khi yêu cầu. Đọc nội qui về tiêu đề, nội dung...của bài viết. Bài viết vi phạm sẽ bị xóa ngay không cần thông báo!
  Đề tài thảo luận:
  2,992
  Bài viết:
  11,162
  RSS
 3. Score/Tab Bán/Cổ điển

  Nơi trao đổi và tra cứu các bản nhạc dành cho guitar cổ điển. Tìm kiếm trước khi yêu cầu. Đọc nội qui về tiêu đề, nội dung...của bài viết. Bài viết vi phạm sẽ bị xóa ngay không cần thông báo!
  Đề tài thảo luận:
  1,128
  Bài viết:
  6,832
  Mới nhất: Danh mục tab Classic vũ sơn, 3 Tháng bảy 2015
  RSS
 4. Score/Tab Finger Style

  Yêu cầu Score/Tab Finger Style
  Đề tài thảo luận:
  6
  Bài viết:
  14
  RSS