1. Thông báo sự thay đổi của VIỆT GUITAR – HỢP ÂM HAY
  XIN CẢM ƠN!
  QT WEBSITE
  VŨ HÀ
  Dismiss Notice

Nhạc nhẹ Karaoke >:D< Guitar Ngại Yêu - Hiền Thục (Sáng tác: Khắc Việt) 2016-11-18

Cảm xúc trong em bây giờ Là ngại đến với một người Ngại làm quen lúc ban đầu Ngại những tin nhắn

 1. hacmieu
  Ca sĩ:
  Hiền Thục
  Tác giả:
  Khắc Việt


  b #


  NGẠI YÊU – HIỀN THỤC
  [|E] [|E] [|C#m7] [|C#m7] [|A] [|D7sus2] |[Asus2/B] [|B7]
  Verse: Cảm xúc trong em |[E]bây giờ |[E]__
  Là ngại đến với |[C#m7]một người |[C#m7]_
  Ngại làm quen lúc ban |[Asus2/F#]đầu_
  Ngại những tin nhắn hẹn |[Asus2/F#]hò _
  Lại giống như anh |[Asus2/B]ngày xưa |[B7]_
  Gọi là muốn yêu |[E]cũng phải |[E]_
  Và muốn cô đơn |c[C#m7]ũng phải |[C#m7]_
  Gọi là mông lung cũng |[Asus2/F#]phải_
  Ngại mở lòng ra cũng |[Asus2/F#]phải _
  Em thấy em |[Asus2/B]ngại yêu |[B7]_
  Chorus: Vì nỗi nhớ anh |[E]nhiều quá [E]|_
  Em dành cho anh |[C#m7]hết
  nên không còn cho người [C#m7]|ta_
  Người đến với em thì |[Asus2/F#]trốn_
  Người trốn em, em |[Asus2/F#]lại yêu_
  Đợi chờ gì |[Eaug/D]đó
  mà anh biết không quay trở |[Asus2/B]lại_
  Nhiều lần cũng muốn mở |[E]lòng đấy |[E]_
  Nhưng sợ vừa bên ai |[C#m7]đó
  anh lại quay về |[C#m7]đây_
  Sợ với người |[Asus2/F#]mới kia_
  Sợ sẽ không cùng |[Asus2/F#]thói quen_
  Mà đã theo |[Eaug/D]em
  cùng với những kỉ |[Asus2/B]niệm……. |[B7]__
  Sợ bắt |[Asus2]đầu…… |[E/G#]_____ |[Asus2/F#]_________|[B7]___

   Verse => Chorus => lên tone
  Chorus: |[C]__Vì nỗi nhớ anh |[F]nhiều quá |[F]_
  Em dành cho anh |[Dm7]hết
  nên không còn cho người |[Dm7]ta_
  Người đến với em thì |[Gm]trốn_
  Người trốn em, em |[Gm]lại yêu_
  Đợi chờ gì |[Faug/Eb]đó
  mà anh biết không quay trở |[Cadd9]lại_
  Nhiều lần cũng muốn mở |[F]lòng đấy |[F]_
  Nhưng sợ vừa bên ai |[Dm7]đó
  anh lại quay về |[Dm7]đây_
  Sợ với người |[Gm]mới kia_
  Sợ sẽ không cùng |[Gm]thói quen_
  Mà đã theo |[Faug/Eb]em
  cùng với những kỉ |[Cadd9]niệm……. |[C]__
  Sợ bắt |[Bbsus2]đầu…… |[F/A]___ |[Gm7]____|[Fsus4/C]________ |[F]__ ||