1. Thông báo sự thay đổi của VIỆT GUITAR – HỢP ÂM HAY
  XIN CẢM ƠN!
  QT WEBSITE
  VŨ HÀ
  Dismiss Notice

Fingerstyle Xin Đừng Lặng Im (Soobin Hoàng Sơn) - Guitar Solo Tab 2017-08-31

soobin hoang son

Tags:
 1. anh_sao_bang91
  Tác giả:
  Shin Hồng Vịnh
  Chuyển soạn:
  Anh Pi
  Xin đừng lặng im - Soobin Hoàng Sơn

  Bài hát nhịp 4/4
  Bản chuyển soạn nhịp 4/4
  Video DEMO

  Images

  1. XIN DUNG LANG IM.png