1. Thông báo sự thay đổi của VIỆT GUITAR – HỢP ÂM HAY
  XIN CẢM ƠN!
  QT WEBSITE
  VŨ HÀ
  Dismiss Notice

Dương Kim Dũng

Dương Kim Dũng
 • 676
  Đọc
  0
  0
  3:18
  Marche Turque
  Marche Turque
  T/g: W.A.Mozart Nhac si Duong Kim Dung, Lai Quang Nghia Contact: Dương Kim Dũng: 0913-650-046 (Vietnamese, English) 문의 010-7152-5136 (Korean)
 • 546
  Đọc
  0
  0
  5:21
  Los Sitios The Zaragoza
  Los Sitios The Zaragoza
  T/g: Christobal Oudrid Nhac si Dương Kim Dũng Contact: Dương Kim Dũng: 0913-650-046 (Vietnamese, English) 문의 010-7152-5136 (Korean)
 • 519
  Đọc
  0
  0
  2:30
  Prelude No.2
  Prelude No.2
  T/g: V.Lobos Nhac si Duong Kim Dung Contact: Dương Kim Dũng: 0913-650-046 (Vietnamese, English) 문의 010-7152-5136 (Korean)
 • 591
  Đọc
  0
  0
  5:09
  Tonadilla
  Tonadilla
  T/g: F.Granados Nhac si Duong Kim Dung Contact: Dương Kim Dũng: 0913-650-046 (Vietnamese, English) 문의 010-7152-5136 (Korean)
 • 539
  Đọc
  0
  0
  3:34
  Fandango
  Fandango
  T/g: J.Rodrigo Nhac si Duong Kim Dung Contact: Dương Kim Dũng: 0913-650-046 (Vietnamese, English) 문의 010-7152-5136 (Korean)
 • 511
  Đọc
  0
  0
  4:30
  Romance
  Romance
  Nhac si Duong Kim Dung, Tuyet Van, Minh Trung Contact: Dương Kim Dũng: 0913-650-046 (Vietnamese, English) 문의 010-7152-5136 (Korean)
 • 531
  Đọc
  0
  0
  2:52
  Tarantas Con Tarantos
  Tarantas Con Tarantos
  Nhac si Duong Kim Dung. Lai Quang Nghia Contact: Dương Kim Dũng: 0913-650-046 (Vietnamese, English) 문의 010-7152-5136 (Korean)
 • 523
  Đọc
  0
  0
  3:19
  Thay Duong Kim Dung bieu dien
  Thay Duong Kim Dung bieu dien
  Thay Duong Kim Dung bieu dien trong chuong trinh guitar cua CLB guitar SPKT
 • 567
  Đọc
  0
  0
  7:39
  Farucca
  Farucca
  Farucca - Pepe Romero Chuyen soan cho Guitar: N.S Duong Kim Dung Contact: Dương Kim Dũng: 0913-650-046 (Vietnamese, English) 문의 010-7152-5136 (Korean)