1. Thông báo sự thay đổi của VIỆT GUITAR – HỢP ÂM HAY
    XIN CẢM ƠN!
    QT WEBSITE
    VŨ HÀ
    Dismiss Notice

Lê Hùng Phong(guitar solo) Lời ru trên nương (ns Trần Hoàn).

Lê Hùng Phong(guitar solo) Lời ru trên nương (ns Trần Hoàn).