1. Thông báo sự thay đổi của VIỆT GUITAR – HỢP ÂM HAY
    XIN CẢM ƠN!
    QT WEBSITE
    VŨ HÀ
    Dismiss Notice

Lê Hùng Phong (Solo guitar) - Rừng xưa đã khép (ns Trịnh Công Sơn)

Lê Hùng Phong (Solo guitar) - Rừng xưa đã khép (ns Trịnh Công Sơn)