1. Thông báo sự thay đổi của VIỆT GUITAR – HỢP ÂM HAY
  XIN CẢM ƠN!
  QT WEBSITE
  VŨ HÀ
  Dismiss Notice

Nhạc chế Âm thầm bên em - Eng cmn ish version

Arm them pain empt - Việt Johan

 1. hacmieu
  Ca sĩ:
  Việt Johan
  Tác giả:
  Sơn Tùng - MTP


  b #

  Gạch nhịp 2/4 (nhịp chuẩn 4/4)
  Tone Bb (chơi theo G trưởng capo ngăn III)

  |[G]_key paint |[G]ant empty deal |[D/F#]tree
  key paint |[D/F#]ant empty deal |[Em]these
  nurse much |[Em]_they gun |[C]case lion |[D]me
  change call |[Cm]new they |[Bm]food
  change call |[G]news [D/F#]an |[Em]chink
  |[C]Your man’s empt they |[Am7]saw nowa|[Dsus4]day |[D]___

  |[G]_key saw |[G]ant empt never |[D/F#]eye
  key saw |[G/F#]ant empt no mode |[Em]noise ,truck call |[Em]fire
  mode |[C]noise new |[D]ant
  Noise tunes |[Cm]lamb empt |[Bm]cock
  noise tool |[G]king [D/F#]empt |[Em]bull
  Bull |[F]bent tight
  They |[C]saw length think bud|[Dsus4]dy |[D]_

  Hard may |[G]they pure |[G]vice try team |[D/F#]hill quiet |[D/F#]_
  None you |[Em7]tool vote |[Em7]tank ball |[D]saw |[D]_
  Knew tune |[Cm]noise a pain |[Cm]_ king aunt |[G]moist [D/F#]key ant |[Em]bull
  |[C]Cost sound the lost |[Am7]noise key knew your |[Dsus4]by |[D]_
  Drunk bored |[G]raise bent |[G]tight eye per|[D/F#]vert mark |[D/F#]_
  Mode mean |[Em7]ant length |[Em7]in troll |[D]day
  You |[C]empt arm [D]them pain |[G]empt |[G]_ |[G]_ |[G]

  Gạch nhịp: Vũ Hà
  Đặt hợp âm: Việt Johan & Vũ Hà
  Hướng dẫn chơi