1. Thông báo sự thay đổi của VIỆT GUITAR – HỢP ÂM HAY
  XIN CẢM ƠN!
  QT WEBSITE
  VŨ HÀ
  Dismiss Notice

GPX Bản số 1 - F. Carulli 2016-08-26

Bản số 1 - F. Carulli

 1. Lê Hùng Phong
  Tác giả:
  Carulli
  Vì sự nghiệp giáo dục, không làm được những điều lớn lao thì làm những việc nhỏ nhoi cho đỡ mất thời gian phát triển của nhân loại.
  Bài số 1 - F. Carulli.
  Bạn nào có con học Guitar cổ điển cần kiểm tra con cứ cài phần mềm Guitar Pro 6 rồi cmt mình gửi tặng bản chỉnh sửa này cho dễ kiểm tra.
  #Carulli1, #lehungphong