1. Thông báo sự thay đổi của VIỆT GUITAR – HỢP ÂM HAY
  XIN CẢM ƠN!
  QT WEBSITE
  VŨ HÀ
  Dismiss Notice

Nhạc trữ tình Karaoke >:D< Guitar Chào Việt Nam - Thuỳ Chi

Bạn hãy nói cho tôi biết chăng, về họ tên mà tôi đã mang Về miền quê mà tôi ngày đêm luôn nhớ mong

 1. hacmieu
  Ca sĩ:
  Thuỳ Chi


  b #


  Tone [Am] Nhịp 4/4 gạch nhịp 2/4
  Capo 1
  Intro: |_ [|F] [|G] [|Am] [|Am]
  [|F] [|G] [|Am] [|Am]
  1. Bạn hãy |[F]nói cho tôi biết |[G]chăng
  về họ |[Am]tên mà tôi đã [|Am]mang
  Về miền |[F]quê mà tôi
  ngày |[G]đêm luôn nhớ |[Am]mong |[Am]_
  Lòng tôi |[F]mong biết đất nước |[G]tôi,
  đất nước đã |[C]có bao |[Am]đời
  Được nhìn |[F]bằng đôi mắt của |[Em]mình
  được về cội |[Am]tnguồn của ôi [|Am]_
  ĐK1: Và qua [|F]phim Coppola [|F]_
  lòng thấy xót [|Em]thương quê hương |[Em]_
  Bầy trực [|F]thăng bay trên cao [|F]_
  tàn phá xóm [|G]thôn nhỏ bé [|G]_
  Ước |[F]mong |[G]_ về thăm [|Am]chốn thiêng [|Am]_
  Mong |[F]sao quê |[G]hương dang tay đón |[C]tôi [|C]_
  Mong |[F]ước |[G]_đến ngày trở |[Am]về [|Am]_
  Lòng tôi yêu |[F]mến |[G]_Việt |[Am]Nam [|Am]_
  [|Am]_ [|Am]_
  2. Bạn hãy |[F]nói với mái tóc |[G]đen
  |[Am]tới đôi chân nhỏ [|Am]bé
  Và màu |[F]da đang ngày |[G]đêm cùng tôi |[Am]lớn lên |[Am]
  Và mong |[F]sao đôi chân sẽ [|G]bước lên
  tới những [|Am]nơi tôi chưa từng đến [|Am]_
  Để được |[F]nghe bài dân ca [|G]êm dịu
  [|Am]lướt trên sông |[Am]

  ĐK2: Và tôi [|F]mới biết
  [|F]về đất nước tôi [|Em]qua phim [|Em]_
  Người dân [|F]nơi quê hương [|F]tôi
  cầy cấy vui [|G]trong lời hát [|G]_
  Ước |[F]mong |[G]_về thăm [|Am]chốn thiêng [|Am]_
  Quê |[F]hương bao |[G]năm tôi đã [|C]cách xa |[C]_
  Mong |[F]ước |[G]_đến ngày trở |[Am]về [|Am]_
  Lòng tôi [|F]yêu mến |[G]_Việt |[Am]Nam [|Am]_
  [|Am]_ [|Dm]_
  Tôi [|Dm]sẽ theo cha về [|Em]thăm làng quê tổ [|Em]tiên [|Dm]_
  Thăm những [|Dm]giấc mơ
  bay trên mênh [|Em]mông đồng lúa [|Em]_
  Tôi |[Dm]thấy bao [|Dm]thân thương nơi đây [|Em]quê tôi [|Em]_
  Như cây [|Dm]có gốc
  [|Dm]tôi yêu đất [|Em]nước tôi [|Em]_

  Ước |[F]mong |[G]_về thắm đất [|Am]nước tôi [|Am]_
  Mong |[F]sao [G]quê |hương dang tay đón |[C]tôi [|C]_
  Tôi |[F]sẽ |[G]_thăm những dòng |[Am]sông [|Am]_
  Đồng quê [|F]xanh mát |[G]_Việt |[Am]Nam
  [|Am]
  Ước |[F]mong |[G]_về thăm [|Am]chốn thiên [|Am]_
  Mong |[F]sao quê |[G]hương dang tay đón |[C]tôi [|C]_
  Mong |[F]ước |[G]_đến ngày về [|Am]thăm [|Am]_
  Lòng tôi [|F]yêu mến |[G]_Việt |[Am]Nam [|Am]_
  Lòng tôi [|F]vang tiếng [|G]_Việt |[Am]Nam [|Am]_
  Lòng tôi [|F]xin chào [|G]_Việt |[Am]Nam [|Am]_ [|Am]_ [|Am]_ ||