1. Thông báo sự thay đổi của VIỆT GUITAR – HỢP ÂM HAY
  XIN CẢM ƠN!
  QT WEBSITE
  VŨ HÀ
  Dismiss Notice

Guitar Pro v6.1.9.11686 MultiLang (Windows) 2015-12-20

Guitar Pro v6.1.9.11686 MultiLang (Windows)

 1. hacmieu
  Dành cho Windows
  1) Giải nén
  2) Chạy Setup and Install (thư mục 1.setup)
  3) Sử dụng bất cứ thông tin nào cho Username và Key ID.
  Bạn có thể giữ chặt phím 1 cho đến khi nào điền hết 2 thông tin trên.
  5) Chọn Offline Activation.
  6) Mở Keygen. (trong thư mục 2.embrace)
  7) Click đúp lên file noupdate.reg để chặn autoupdate.
  8) Chạy file Banks-r370 (trong thư mục 3.banks)
  Link tải từ Fshare
  https://www.fshare.vn/folder/4MHCW9997Z6J
  pass: gicungduoc​
  1nsomni4, khoingo, mrrubik123 and 2 others like this.