1. Thông báo sự thay đổi của VIỆT GUITAR – HỢP ÂM HAY
  XIN CẢM ƠN!
  QT WEBSITE
  VŨ HÀ
  Dismiss Notice

Nhạc trữ tình Karaoke >:D< Guitar Không còn mùa thu - Thu Phương

Không còn mùa |[E]thu, trăng rơi bên |[G#m]thềm Không còn lời |[A]ru, mơ trên môi |[E]mềm

 1. hacmieu
  Ca sĩ:
  Thu Phương
  Tác giả:
  Việt Anh

  b #


  Không còn mùa thu - Thu Phương
  Việt Anh
  Nhịp 3/4 | Đặt hợp âm gạch nhịp Lê Hùng Phong
  Không còn mùa |[E]thu,
  trăng rơi bên |[G#m]thềm
  Không còn lời |[A]ru,
  mơ trên môi |[E]mềm
  Em |[A]thơ, như mùa xuân |[F#]đầu,
  nối dài đêm |sâu |
  Anh làm mùa |[E]thu,
  cho em mơ |[G#m]màng
  Anh làm lời |[A]ru,
  quấn quýt bên |[E]nàng
  Em |[A]đi, tiếc gì thu |[F#]vàng,
  tiếc gì xuân |sang |
  *Còn thương nhớ |[E]nhau,
  về thắp sao |[G#]trời
  Còn thương nhớ |[C#m]nhau,
  từng đêm bão |[E]tố
  Tóc ướt trăng |[A]thề,
  lời yêu |[F#]chưa nói trên môi vụng |về |
  Đường ta đã |[E]qua,
  chìm khuất chân |[G#]trời
  Đường ta sẽ |[C#m]đi,
  nào ai biết |[E]tới
  Chiều buông rã |[A]rời,
  ru lòng thôi |mơ,
  ru buồn lên |[E]thơ.|[E]
  Không còn mùa |[E]thu,
  trăng rơi bên |[G#m]thềm
  Không còn lời |[A]ru,
  mơ trên môi |[E]mềm
  Em |[A]thơ, như mùa xuân |[F#]đầu,
  nối dài đêm |sâu |
  Anh làm mùa |[E]thu,
  cho em mơ |[G#m]màng
  Anh làm lời |[A]ru,
  quấn quýt bên |[E]nàng
  Em |[A]đi, tiếc gì thu |[F#]vàng,
  tiếc gì xuân |sang |
  *Còn thương nhớ |[E]nhau,
  về thắp sao |[G#]trời
  Còn thương nhớ |[C#m]nhau,
  từng đêm bão |[E]tố
  Tóc ướt trăng |[A]thề,
  lời yêu |[F#]chưa nói trên môi vụng |về |
  Đường ta đã |[E]qua,
  chìm khuất chân |[G#]trời
  Đường ta sẽ |[C#m]đi,
  nào ai biết |[E]tới
  Chiều buông rã |[A]rời,
  ru lòng thôi |mơ,
  ru buồn lên |[E]thơ.|[E]
  *Còn thương nhớ |[F]nhau,
  về thắp sao |[A]trời
  Còn thương nhớ |[Dm]nhau,
  từng đêm bão |[F]tố
  Tóc ướt trăng |[Bb]thề,
  lời yêu |[G]chưa nói trên môi vụng |[C]về |[C]
  Đường ta đã |[F]qua,
  chìm khuất chân |[A]trời
  Đường ta sẽ |[Dm]đi,
  nào ai biết |[F]tới
  Chiều buông rã |[Bb]rời,
  ru lòng thôi |[C]mơ,
  ru buồn lên |[F]thơ.|[F]
  * Chiều buông rã |[Bb]rời ….
  Ru lòng thôi |[C]mơ,
  ru buồn lên |[F]thơ.|[F]