1. Thông báo sự thay đổi của VIỆT GUITAR – HỢP ÂM HAY
  XIN CẢM ƠN!
  QT WEBSITE
  VŨ HÀ
  Dismiss Notice

Nhạc trữ tình Karaoke >:D< Guitar Lá cờ - Tạ Quang Thắng

Tôi lớn lên, khi đất nước không còn chia bắc nam. Chẳng biết chiến tranh là gì

 1. hacmieu
  Ca sĩ:
  Tạ Quang Thắng
  Tác giả:
  Tạ Quang Thắng


  b #


  Bài hát : Lá Cờ - Trình bày : Tạ Quang Thắng
  Nhịp 4/4 - Giọng F# (tuy nhiên hạ tất các dây xuống 1/2 cung chơi theo G)
  [|G] [|D] [|C] [|G] - [D] [|G] [|D] [|C] [|C]
  [|G]Tôi lớn lên
  khi đất nước không còn [|D]chia Bắc- Nam
  Chẳng biết chiến [|C]tranh là gì,
  chỉ được nghe trong [|G]những
  câu chuyện của cha
  [|G]Tôi lớn lên
  khi tháng tháng không còn [|D]lo phiếu tem
  Không biết Bo [|C]bo là gì,
  chỉ còn lại trong [|G]những
  ký ức của mẹ 2/4 [|D]_
  Chuyện của cha 4/4 [|G]tôi
  Là những giấc mơ dở [|D]dang
  Là xếp bút nghiên,
  chiến [|C]đấu vì một màu cờ
  đỏ tươi thấm [|D]máu bao người
  Chuyện của mẹ[|G] tôi
  Là cất tiếng ca cho [|D]đời
  Là đến những nơi xa [|C]xôi
  với những con người
  cài 2/4 [|G]ngôi sao vàng trên 4/4 [D]mũ
  Một thời chiến [|G]đấu
  cha tôi anh hùng
  Một thời gian [|Em]khó
  mẹ tôi đảm đang
  Vẫn giữ nụ [|C]cười
  và tiếng hát át tiếng 2/4 [|D]bom
  Để rồi nay 4/4[|G]bước trên con đường đời
  Dù bao gian [|Em]khó,
  chông gai đời tôi
  Thì đứng dưới bóng [|C]cờ,
  là con tim ngân lên tiếng [|D]ca
  'Đoàn quân Việt Nam [|G]đi...'
  [|G][|D][|C][|G][|G][|D][|C][|C]
  [|G]Tôi lớn lên
  khi đất nước không còn [|D]chia Bắc- Nam
  Chẳng biết chiến [|C]tranh là gì,
  chỉ được nghe trong [|G]những
  câu chuyện của cha
  [|G]Tôi lớn lên
  khi tháng tháng không còn [|D]lo phiếu tem
  Không biết Bo [|C]bo là gì,
  chỉ còn lại trong [|G]những
  ký ức của mẹ 2/4 [|D]_
  Chuyện của cha 4/4 [|G]tôi
  Là những giấc mơ dở [|D]dang
  Là xếp bút nghiên,
  chiến [|C]đấu vì một màu cờ
  đỏ tươi thấm [|D]máu bao người
  Chuyện của mẹ[|G] tôi
  Là cất tiếng ca cho [|D]đời
  Là đến những nơi xa [|C]xôi
  với những con người
  cài 2/4 [|G]ngôi sao vàng trên 4/4[D]mũ
  Một thời chiến [|G]đấu
  cha tôi anh hùng
  Một thời gian [|Em]khó
  mẹ tôi đảm đang
  Vẫn giữ nụ [|C]cười
  và tiếng hát át tiếng 2/4 [|D]bom
  Để rồi nay 4/4 [|G]bước trên con đường đời
  Dù bao gian [|Em]khó,
  chông gai đời tôi
  Thì đứng dưới bóng [|C]cờ,
  là con tim ngân lên tiếng [|D]ca
  'Đoàn quân Việt Nam [|G]đi...'
  [|F]_ Rồi ngày tháng trôi
  Bao đổi [|C]thay đến với cuộc đời
  Thì trong trái [|G]tim tôi luôn tự hào
  là người Việt [|D]Nam
  [|F]_Màu cờ thắm tươi
  vẫn phấp [|C]phới với những cuộc đời
  Lòng bồi [|G]hồi nhớ... [|D]ớ ớ ớ
  Một thời chiến [|G]đấu
  cha tôi anh hùng
  Một thời gian [|Em]khó
  mẹ tôi đảm đang
  Vẫn giữ nụ [|C]cười
  và tiếng hát át tiếng 2/4 [|D]bom
  Để rồi nay 4/4 [|G]bước trên con đường đời
  Dù bao gian [|Em]khó,
  chông gai đời tôi
  Thì đứng dưới bóng [|C]cờ,
  là con tim ngân lên tiếng [|D]ca :
  Đoàn quân Việt Nam [|G]đi...
  [|C]- [|G]