1. Thông báo sự thay đổi của VIỆT GUITAR – HỢP ÂM HAY
  XIN CẢM ƠN!
  QT WEBSITE
  VŨ HÀ
  Dismiss Notice

Nhạc nhẹ Karaoke >:D< Guitar Ngại Yêu - Hiền Thục (Sáng tác: Khắc Việt) 2016-11-18

Cảm xúc trong em bây giờ Là ngại đến với một người Ngại làm quen lúc ban đầu Ngại những tin nhắn

 1. Ngại Yêu - Hiền Thục (Sáng tác: Khắc Việt)

  hacmieu


  b #


  NGẠI YÊU – HIỀN THỤC
  [|E] [|E] [|C#m7] [|C#m7] [|A] [|D7sus2] |[Asus2/B] [|B7]
  Verse: Cảm xúc trong em |[E]bây giờ |[E]__
  Là ngại đến với |[C#m7]một người |[C#m7]_
  Ngại làm quen lúc ban |[Asus2/F#]đầu_
  Ngại những tin nhắn hẹn |[Asus2/F#]hò _
  Lại giống như anh |[Asus2/B]ngày xưa |[B7]_
  Gọi là muốn yêu |[E]cũng phải |[E]_
  Và muốn cô đơn |c[C#m7]ũng phải |[C#m7]_
  Gọi là mông lung cũng...