1. Thông báo sự thay đổi của VIỆT GUITAR – HỢP ÂM HAY
  XIN CẢM ƠN!
  QT WEBSITE
  VŨ HÀ
  Dismiss Notice

[Rynten Okazaki] The Island Of Totora 2015-08-29

[Rynten Okazaki] The Island Of Totora

 1. ghiengame
  Title: The Island Of Totora (トトラの島)
  Artist: Rynten Okazaki(岡崎倫典)
  Tuning: Standard (capo 4th fret)