1. Thông báo sự thay đổi của VIỆT GUITAR – HỢP ÂM HAY
  XIN CẢM ƠN!
  QT WEBSITE
  VŨ HÀ
  Dismiss Notice

Nhạc trữ tình Karaoke >:D< Guitar Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh - Ái Phương 2016-11-04

Tôi thấy lặng lẽ vương sau hè. Tôi thấy ngày ấy tìm đến đây. Tôi thấy thanh thản như mây trời.

 1. hacmieu
  Ca sĩ:
  Ái Phương
  Tác giả:
  Châu Đăng Khoa


  TÔI THẤY HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH - ÁI PHƯƠNG
  b #


  Bài Hát: Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh
  Ca sĩ: Ái Phương - Đặt hợp âm MÃ ĐỨC
  Verse 1:
  |[C#m]Tôi thấy |[B6]lặng lẽ
  |[A]vương sau |[G#m]hè… |
  |[C#m]Tôi thấy |[B6]ngày ấy
  |[A]tìm đến |[G#m]đây… |

  |[C#m]Tôi thấy |[B6]thanh thản
  |[A]như mây |[G#m]trời_
  Dần |[F#m]dần cứ |[G#m]xa rời |[C#m]tôi… |[C#m]_____ |
  Verse 2
  |[C#m]Tôi thấy |[B6]hạnh phúc
  |[A]bên kia |[G#m]đồi… |
  |[C#m]Gọi những |[B6]bình yên
  |[A]nào ghé |[G#m]chơi |
  |[C#m]Cần lắm |[B6]gần lắm
  |[A]sao vời |[G#m]vợi_
  Tuổi |[F#m]thanh xuân
  cũng |[G#m]như mây |[C#m]trời… |[C#m]____ |
  Chorus:
  |[A]Lối về quanh |co
  chẳng |[G#m]níu bước chân tôi |[C#m]về… |
  |[F#m7]Có còn hôm |qua ở |[E7M]đó… |[E7]___ |

  |[A]Hết ngày âu |lo
  rồi |[G#m]bỗng mãi hôm nay |[C#m]về… |
  |T[F#m]hấy hoa vàng
  ở |[G#m]trên cỏ |[C#m]xanh |[C#m]___ |

  |[F#m]Thấy yên bình
  giấc |[G#m]mơ trong |[C#m]lành |[C#m]___ |

  |[C#m]Tôi thấy |[B6]lặng lẽ
  |[A]vương sau |[G#m]hè… |
  |[C#m]Tôi thấy |[B6]ngày ấy
  |[A]tìm đến |[G#m]đây… |

  |[C#m]Tôi thấy |[B6]thanh thản
  |[A]như mây |[G#m]trời_
  Dần |[F#m]dần cứ |[G#m]xa rời |[C#m]tôi… |[C#m]_____ |

  |[C#m]Tôi thấy |[B6]hạnh phúc
  |[A]bên kia |[G#m]đồi… |
  |[C#m]Gọi những |[B6]bình yên
  |[A]nào ghé |[G#m]chơi |
  |[C#m]Cần lắm |[B6]gần lắm
  |[A]sao vời |[G#m]vợi_
  Tuổi |[F#m]thanh xuân
  cũng |[G#m]như mây |[C#m]trời… |[C#m]____ |
  Chorus:
  |[A]Lối về quanh |co
  chẳng |[G#m]níu bước chân tôi |[C#m]về… |
  |[F#m7]Có còn hôm |qua ở |[E7M]đó… |[E7]___ |

  |[A]Hết ngày âu |lo
  rồi |[G#m]bỗng mãi hôm nay |[C#m]về… |
  |T[F#m]hấy hoa vàng
  ở |[G#m]trên cỏ |[C#m]xanh |[C#m]___ |

  |[F#m]Thấy yên bình
  giấc |[G#m]mơ trong |[C#m]lành |[C#m]___ |

  Verse 1:
  |[C#m]Tôi thấy |[B6]lặng lẽ
  |[A]vương sau |[G#m]hè… |
  |[C#m]Tôi thấy |[B6]ngày ấy
  |[A]tìm đến |[G#m]đây… |

  |[C#m]Tôi thấy |[B6]thanh thản
  |[A]như mây |[G#m]trời_
  Dần |[F#m]dần cứ |[G#m]xa rời |[C#m]tôi… |[C#m]_____ |

  Dần |[F#m]dần cứ |[G#m]xa rời |[C#m]tôi… |[C#m]_____ |


  khosangocom thích bài này.