1. Thông báo sự thay đổi của VIỆT GUITAR – HỢP ÂM HAY
  XIN CẢM ƠN!
  QT WEBSITE
  VŨ HÀ
  Dismiss Notice

Độc tấu GPX Trăng sáng nói hộ tình anh - Nhạc Hoa - Arr Lê Hùng Phong 2015-12-17

Trăng sáng nói hộ tình anh - Nhạc Hoa - Arr Lê Hùng Phong

 1. hacmieu
  Tác giả:
  Nhạc Hoa
  Chuyển soạn:
  Lê Hùng Phong


  Trăng sáng nói hộ tình anh - Nhạc Hoa - Arr Lê Hùng Phong
  b #

  Nhịp 4/4
  Tone: [C]__
  Nǐ [|C]wèn wǒ ài nǐ [|Em]yǒu duō shēn
  wǒ [|F]ài nǐ yǒu jǐ [|C]fēn
  wǒ de [|Am]qíng yě zhēn
  wǒ de [|F]ài yě zhēn
  yuè liang [|Dm]dài biǎo [D9/F#]wǒ de [|G]xīn

  nǐ [|C]wèn wǒ ài nǐ [|Em]yǒu duō shēn
  wǒ [|F]ài nǐ yǒu jǐ [|C]fēn
  wǒ de [|Am]qíng bù yí
  wǒ de [|F]ài bú biàn
  yuè liang [|Dm]dài biǎo [G]wǒ de [|C]xīn

  qīng [|C]qīng de yī gè [|Em]wěn
  yǐ jīng [|F]dǎ dòng [G]wǒ de [|C]xīn
  shēn [|C]shēn de yī duàn [|Em]qíng
  jiào wǒ [|F]sī niàn [D9/F#]dào rú [|G]jīn

  nǐ [|C]wèn wǒ ài nǐ [|Em]yǒu duō shēn
  wǒ [|F]ài nǐ yǒu jǐ [|C]fēn
  nǐ qù [|C]xiǎng yī xiǎng
  nǐ qù [|Am]kàn yī kàn
  yuè liang [|F]dài biǎo [G]wǒ de [|C]xīn
  Đặt hợp âm: Lê Hùng Phong
  | C | Em | F | C | Am | F | Dm - D9/F# | G |
  | C | Em | F | C | Am | F | Dm - G | C |
  | C | Em | F - G | C | C | Em | F - D9/F# | G |
  | C | Em | F | C | Am | F | Dm - G | C | Am | F | Dm - G | C ||


  Biện Văn Hoàng and Tinh_Co like this.