LƯỢT XEM: 615

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 5,00 trên 5)
Loading...

PRINT

Hướng dẫn đệm hát bài Jambalaya :

Jambalaya (On The Bayou) - Reina del Cid
Creedence Clearwater Revival (Hank Williams 1952, Grand Texas melody)
Nhịp 2/4

Hợp âm trong bài
Chế độ luyện tập

  • Ẩn hợp âm
  • Ẩn lời

 
 
 Intro:
 |[]1 |[]15
 [E][B][B7][E] 2x
 
 |[E]_Goodbye, |[E]Joe, me gotta |[E]go, me oh |[B]my oh.
 |[B]_Me gotta |[B]go, pole the |[B]pirogue down the |[E]bayou.
 |[E]_My Y–|[E]vonne, the sweetest |[E]one, me oh |[B]my oh.
 |[B]_Son of a |[B]gun, gonna have big |[B7]fun on the |[E]bayou.
 
 |[E]_Jamba–|[E]laya and a crawfish |[E]pie and fillet |[B]gumbo
 |[B]_’Cause to–|[B]night I’m gonna |[B]see my ma cher a|[E]–mio.
 |[E]_Pick gui–|[E]tar, fill fruit |[E]jar and be |[B]gayo,
 |[B]_Son of a |[B]gun, gonna have big |[B7]fun on the |[E]bayou.
 
 |[]48 |[]63
 [E][B][B7][E]
 
 |[E]_Thibo–|[E]daux, Fontai|[E]–neaux, the place is |[B]buzzin’,
 |[B]_kinfolk |[B]come to see Y–|[B]vonne by the |[E]dozen.
 |[E]_Dress in sty|[E]–le and go hog |[E]wild, me oh |[B]my oh.
 |[B]_Son of a |[B]gun, gonna have big |[B7]fun on the |[E]bayou.
 
 |[E]_Jamba–|[E]laya and a crawfish |[E]pie and fillet |[B]gumbo
 |[B]_’Cause to–|[B]night I’m gonna |[B]see my ma cher a|[E]–mio.
 |[E]_Pick gui–|[E]tar, fill fruit |[E]jar and be |[B]gayo,
 |[B]_Son of a |[B]gun, gonna have big |[B7]fun on the |[E]bayou.
 
 CHORUS:
 |[E]_Jamba–|[E]laya and a crawfish |[E]pie and fillet |[B]gumbo
 |[B]_’Cause to–|[B]night I’m gonna |[B]see my ma cher a|[E]–mio.
 |[E]_Pick gui–|[E]tar, fill fruit |[E]jar and be |[B]gayo,
 |[B]_Son of a |[B]gun, gonna have big |[B7]fun on the |[E]bayou..
 
 |[]96 |[]111
 [E][B][B7][E]
 
 CHORUS:
 |[E]_Jamba–|[E]laya and a crawfish |[E]pie and fillet |[B]gumbo
 |[B]_’Cause to–|[B]night I’m gonna |[B]see my ma cher a|[E]–mio.
 |[E]_Pick gui–|[E]tar, fill fruit |[E]jar and be |[B]gayo,
 |[B]_Son of a |[B]gun, gonna have big |[B7]fun on the |[E]bayou..
 |[B]_Son of a |[B]gun, gonna have big |[B7]fun on the |[E]bayou..
 |[B]_Son of a |[B]gun, gonna have big |[B7]fun on the |[E]bayou..
 

Added by

admin

SHARE

bình luận